Adoptuj

Szukamy dla naszych podopiecznych najlepszych domów. Często są to zwierzęta po traumatycznych przejściach - latami zaniedbywane, głodzone, bite. Takie zwierzęta wymagają dużo cierpliwości i miłości. Niektóre będą leczone do końca życia. Inne mogą sprawiać nowym opiekunom problemy behawioralne.

 Adopcja zwierzęcia to zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty. Jest to również zobowiązanie wobec nas, którzy dane zwierzę uratowali. Dlatego właśnie chcemy poznać Was - potencjalnych opiekunów naszych zwierzaków jeszcze przed adopcją! Chcemy jednocześnie położyć bardzo duży nacisk na dopasowanie zwierzaka do nowego opiekuna, dlatego tak ważny jest dla nas dialog z Wami :)

Standardową procedurą adopcyjną jest:

  1. Wypełnienie ankiety adopcyjnej (drogą mailową)
  2. Wizyta i rozmowa przedadopcyjna
  3. Wspólny spacer/zapoznanie się ze zwierzęciem

W niektórych przypadkach koniecznych jest kilka spotkań. Oferujemy wprowadzenie nowego członka rodziny do domu pod okiem doświadczonego szkoleniowca. W przypadku zwierząt bardzo ciężko chorych lub chorych terminalnie możliwa jest poadopcyjna pomoc finansowa, logistyczna i merytoryczna z naszej strony.

Kontakt ws. adopcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poznajcie naszych podopiecznych!

 

 

 

Obowiązek informacyjny dla osób podchodzących do procesu adopcyjnego zwierząt w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu adopcji (w tym: weryfikacji rodziny adopcyjnej, dokumentów, faktycznego przekazania zwierząt) oraz późniejszej pracy z rodziną adopcyjną.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, Prokuraturze, innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku:

- negatywnej weryfikacji rodziny adopcyjnej niezwłocznie po odmowie adopcji,

- podpisania umowy adopcyjnej bezterminowo ze względu na bezpieczeństwo i życie zwierząt.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości adopcji zwierząt.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.