Zostań naszym wolontariuszem i ratuj z nami zwierzęta!

Działając z nami możesz wykazać się na wielu płaszczyznach, potrzebujemy min.:

  1. Inspektorów, którzy będą działać w terenie podczas interwencji i kontroli targów (zapewniamy przeszkolenie z zakresu prawa oraz praktyki w terenie)
  2. Domów tymczasowych dla odebranych (często długo leczonych) zwierząt
  3. Osób ogłaszających zwierzęta do adopcji
  4. Osób posiadających umiejętności fotograficzne
  5. Specjalistów od social media
  6. Specjalistów od fundraisingu
  7. Grafików

Napisz do nas! :) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 

Obowiązek informacyjny dla wolontariuszy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych na rzecz Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku wypadku w ramach świadczonych usług wolontarystycznych oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków korzystającego. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………………………… ……………………………………

/data/ /podpis/