O nas

Jesteśmy grupą wolontariuszy działających na rzecz poprawy bytowania zwierząt i edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązującego w Polsce prawa. Do naszych zadań i celów należą:

  • ujawnianie i ściganie przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt oraz naruszeń prawa stanowionego jej aktami wykonawczymi oraz innymi rozporządzeniami dotyczącymi dobrostanu i ochrony zwierząt.
  • współdziałanie z instytucjami administracji publicznej i organami ścigania, składanie zawiadomień, odwołań, zażaleń i występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych.
  • pomoc zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym i dzikim.
  • ujawnianie i piętnowanie patologii związanych z obrotem zwierzętami i wykorzystywaniem zwierząt do różnych celów, z dużym naciskiem na los zwierząt przeznaczonych do konsumpcji. Dokumentowanie działań osób odpowiedzialnych - w tym urzędników administracji publicznej.
  • prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu budowanie powszechnej świadomości dotyczącej obowiązującego prawa oraz aktywizację osób nie będących członkami organizacji prozwierzęcych, które mogą również skutecznie nieść pomoc zwierzętom.

Podczas prowadzenia czynności i przy podejmowaniu decyzji kierujemy się szeroko pojętym polepszeniem dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem wszelkich możliwych okoliczności. Leczenie zwierząt oraz decyzje podejmowane w jego ramach, opieramy jedynie na opiniach wykwalifikowanych i zaufanych lekarzy weterynarii.