Zgłaszanie interwencji:

Zgłaszając interwencję zgłaszamy podejrzenie popełnienia przestępstwa. W celu zgłoszenia interwencji prosimy o NAPISANIE MAILA + o ew. telefon - to znacznie ułatwi i przyspieszy nasze działanie!

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nasze imię i nazwisko plus kontakt telefoniczny i mailowy
  2. jakich zwierząt dotyczy (gatunek, ilość zwierząt jeśli da się to określić)
  3. opis kondycji ww. zwierząt oraz opis warunków ich bytowania
  4. dane właściciela zwierząt (jeśli są nam znane)
  5. dokumentację fotograficzną (jeśli mamy możliwość takową wykonać) i/lub namiary na ew. świadków

nasz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 504 563 306 (Między godz. 10:00 - 18:00. W pilnych przypadkach prosimy o krótki SMS z opisem sytuacji. Nie odbieramy telefonów z numerów zastrzeżonych)

 

Jesteś świadkiem znęcania nad zwierzęciem? Działaj!

Znęcaniem jest nie tylko fizyczna przemoc wobec zwierząt, ale także ich zaniedbywanie, nieleczenie czy przetrzymywanie w nieodpowiednich warunkach. Znęcanie jest przestępstwem, które każdy z nas powinien zgłaszać odpowiednim służbom!

Jeśli jesteś świadkiem znęcania:

  1. O ile to możliwe jak najszybciej udokumentuj zdarzenie!
  2. Zgłoś fakt znęcania Policji, Straży Miejskiej, organizacji prozwierzęcej lub Inspekcji Weterynaryjnej (wszystkie te organy mają podjąć w takiej sprawie kroki)
  3. Pamiętaj o w miarę jak najdokładniejszym określeniu miejsca, danych właściciela/opiekuna/znęcającego się i adresu.
  4. Podaj organom swoje dane, aby skuteczniej pomóc zwierzętom występując w sprawie jako ewentualny świadek. Taka pomoc jest czasem kluczowa.

Każdy zgłaszający musi mieć świadomość, że zwierząt w potrzebie są tysiące i kolejka zgłoszeń jest bardzo długa, dlatego nie zawsze służby czy organizacje będą mogły pomóc od razu. Najskuteczniej jest szukać pomocy u lokalnych organizacji oraz zgłaszać sprawę do kilku instytucji na raz. Pamiętajmy, że w organizacjach pożytku publicznego działają głównie wolontariusze, których środki i czas są ograniczone.

Policja: 997

Straż Miejska: 986

Inspekcja Weterynaryjna: www.wetgiw.gov.pl

 

*

UWAGA! Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia interwencji w obronie życia i bezpieczeństwa zwierząt, zgodnie z przepisami prawa.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, które zgłosiły sprawę.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: policji, prokuratury, innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność lub na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku bezterminowo ze względu na bezpieczeństwo i życie zwierząt.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem, wynikającym z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje zawiadomienie organów ścigania.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.